O projekcie

Tytuł projektu:
„Europejskie praktyki zawodowe dla uczniów EZN IV”

Przyznane dofinansowanie:
485 999,39 PLN

Źródło finansowania:
Projekt „Europejskie praktyki zawodowe dla uczniów EZN IV” jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji

Cele projektu:
Głównym celem projektu jest zwiększenie potencjału uczniów Szkoły na rynku pracy poprzez lepsze  przygotowanie ich do pracy w swoim zawodzie. 

Celami dodatkowymi Projektu są: 
• poprawa mobilności zawodowej uczniów; 
• poprawa znajomości języków obcych;
• nauka tolerancji i poszanowania kultur; 
• rozwój kompetencji społecznych.

W trakcie projektu 43 uczniów EZN przejdzie przez cykl szkoleń językowych, kulturowych, pedagogicznych, które mają na celu lepsze przygotowanie ich do realizacji programów praktyk zawodowych w zagranicznych przedsiębiorstwach. Uczestnicy projektu następnie będą realizowali miesięczne praktyki zawodowe w organizacjach we Włoszech oraz na Wyspach Kanaryjskich. 

Czym jest dla uczniów naszej szkoły ?

Elektroniczne Zakłady Naukowe przystąpiły w roku szkolnym 2019/2020 do Projektu „Europejskie praktyki zawodowe dla uczniów EZN IV” .

W wyniku rekrutacji przeprowadzonej we wrześniu 2019 r do Projektu „Europejskie praktyki zawodowe dla uczniów EZN IV” realizowanego przez Elektroniczne Zakłady Naukowe im. Fryderyka Joliot-Curie zostały zakwalifikowane 43 osoby: 31 uczniów z profilu Technik Informatyk, 7 uczniów z profilu Technik Mechatronik oraz 5 uczniów z profilu Technik Elektronik.

Głównym koordynatorem projektu praktyk jest pan Marek Prokopowicz – pracownik Działu Obsługi Projektów Rozwojowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz doktorant w Instytucie Marketingu.

W ramach projektu uczniowie będą mieli możliwość :

 • odbycia praktyki zawodowej w zagranicznej firmie lub organizacji
 • przygotowanie językowe:
  • Włochy: 30h (angielski) + 30h (włoski)
  • Wyspy Kanaryjskie: 30h (angielski) + 30h (hiszpański)
 • przygotowanie kulturowe: 10h
 • przygotowanie z zakresu pierwszej pomocy: 2h lekcyjne
 • szkolenie z przygotowywania CV, LM: 2h lekcyjne
 • dyżury pracownika projektowego w szkole: 20h lekcyjnych
 • zakwaterowanie i transport do miasta docelowego oraz bilety komunikacji publicznej
 • ubezpieczenie OC, NNW, KL (jeśli nie posiada ubezpieczenia KL w Polsce)
 • program kulturowy na miejscu praktyk (wycieczki)
 • kieszonkowe
 • opiekę nauczyciela i partnera zagranicznego na miejscu
 • certyfikat odbycia praktyk oraz certyfikat Mobility Pass

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny i jest formą nagrody dla najlepszych uczniów (rekrutacja odbyła się na podstawie ogłoszonego regulaminu rekrutacji).